Tag Archives: henkiset harjoitukset

Henkinen kiertotie

23 Mar

On olemassa ihmisiä, jotka ajattelevat että kaikki ongelmat menevät pois, jos he vain meditoivat ja joogaavat säännöllisesti. He sukeltavat yhä syvemmälle omiin harjoituksiinsa. He eivät näe toisille ihmisille aiheuttamiaan vahinkoja ja kärsimystä. He käyttävät henkisiä harjoituksia puolusteluna toisille ihmisille aiheuttamilleen vahingoille ja väistävät sen mitä he todella ovat. He ummistavat silmänsä vaikeuksiltaan ja pimeältä puoleltaan, kunnes heidän elämänsä hajoaa. Papit ja gurut pystyvät tällä tavoin käyttämään hyväksi lapsia ja naisia ja tekemään syrjähyppyjä ja pakottamaan toisia ihmisiä oman tahtonsa alle. Tietämättömyys ja tiedostamattomuus ei ole autuasta.

Kiitollisuudenharjoitus tarkoittaa todellisuuden kohtaamista, omien eri puolien tiedostamista. Se tarkoittaa sisäisen minän ja omien alapersoonien tuntemista. Se tarkoittaa meitä ympäröivien ihmisten vastaavien puolien tiedostamista. Se tarkoittaa oman varjon ymmärtämistä ja tiedostamista. Se tarkoittaa irti päästämistä tarpeesta hallita itseä ja muita. Se tarkoittaa myötätunnon kasvattamista niitä kohtaan, jotka ovat loukanneet sinua. Se tarkoittaa myötätunnon kasvattamista itseä kohtaan. Se tarkoittaa, että huomaat elämäsi vaikeat alueet ja voit päättää toimia toisin tästä lähtien. Sinun ei tarvitse peitellä ja salata pahaa, vaan muistuttaa itseäsi hyvästä.

Tosiasiassa emme tiedä paljoakaan, millaiset pitkän tähtäimen vaikutukset valinnoillamme on omaan ja toisten ihmisten elämään. Pystymme hallitsemaan elämäämme kokonaisuutena hyvin vähän. Mitä enemmän olemme tietoisia itsestämme ja pystymme eroamaan murehtivasta minästämme, sitä vapaampia olemme. Voimme kehittää myötätuntoa omia vikojamme kohtaan ja toisten vikoja kohtaan. Vaikka emme pysty ymmärtämään toisten ihmisten käyttäytymistä, voimme lisätä myötätuntoamme heitä kohtaan.
Lee Lipsenthal: Nauti joka hetkestä.

Mainokset