Arkisto | elokuu, 2017

Kolikon molemmat puolet

31 Elo

Meissä on kaksi puolta; ego ja tietoinen minä. Molemmat tarvitsevat huomiota ja ohjailevat elämäämme. Ego on se, joka näyttää rajan; missä minä alan ja missä sinä loput. Ego näyttää persoonallisuutemme ja yksilöllisyytemme, sen avulla elämme tätä aineellista elämää. Ego järjestää elämäämme draamaa, tilanteita, tapahtumia ja asioita. Meitä opetetaan usein, että ego on paha asia, sitä pitää hillitä, se täytyy nujertaa, henkisellä ihmisellä ei saa olla egoa. Kun ego painetaan väkisin alas, se voi pompahtaa esiin hallitsemattomasti ja etukäteen ilmoittamatta. Jos haluamme varmistaa, ettei ego tule esiin sopimattomina hetkinä, meidän on elettävä erakkoina. Ego on selviytymismekanismi, ilman sitä meidän olisi vaikea saada tarpeemme täytetyiksi fyysisessä elämässä. Olemme tulleet tänne tarkoituksella kokemaan fyysistä elämää.

Tietoinen minä, todellinen itse, tietää että olemme kaikki yhteydessä toisiimme, osa yhtä kokonaisuutta. Vaikutamme toisiimme näkymättömällä puolella; mikä vaikeuttaa minun elämääni, se vaikeuttaa meitä kaikkia, mikä auttaa minun elämääni, se auttaa meitä kaikkia. Kun kohtaamme toiset puhtaan tietoisuuden tasolla, emme kilpaile emmekä vertaa toisiin, emme ahnehdi emmekä takerru mihinkään. Tiedämme, että kaikkea riittää kaikille. Tietoisen minän alueella meidän on vaikea tunnistaa identiteettiämme ja erottaa omia tunteitamme muiden tunteista. Olemme muiden ihmisten kanssa tekemisissä koko ajan ja kaikilla elämän alueilla. Siksi tarvitsemme mekanismin, jonka avulla pärjäämme yksilöinä. Muuten hukkuisimme muiden ihmisten vaatimuksiin, kipuihin, tuntemuksiin ja kaikkeen ulkopuoleltamme tulevaan. Siinä ego tulee apuun.

On helppoa yksinkertaistaa asioita ja pitää egoa kielteisenä ja tietoista minää myönteisenä. Vedämme puoleemme asioita ja olosuhteita ajatuksillamme, asenteillamme ja sillä keitä olemme. Meidän ei ole pakko olla kaiken aikaa myönteisiä, se tuskin on mahdollista. Pakotettu myönteisyys ei toimi toivotulla tavalla. Kielteiset ajatukset eivät tarkoita epäonnistumista, eivätkä aiheuta haittoja tai sairauksia, niitä ei tarvitse tukahduttaa. Kielteisiä ajatuksia ei tarvitse kitkeä pois juurineen,  tarvitsee vain todeta ne. Tärkeintä on rakastaa itseään sellaisena kuin on, ei sellaisena kuin muut haluavat. Tärkeintä on olla aidosti oma itsensä, ei pakottaa itseään aina myönteiseksi. Pyrkimys myönteisyyteen auttaa kohti optimismia. Optimismi tekee elämän helpommaksi ja iloisemmaksi ja auttaa löytämään sovun nykytilanteen kanssa.

 

 

Mainokset