Arkisto | Toukokuu, 2016

Vahvistukset ja merkit

18 Tou

Saamme merkkejä ajatuksissamme käyneisiin kysymyksiin, vaikka emme olisi pyytäneet merkkejä tietoisesti. Mistä niitä sitten tulee? Maailmankaikkeudelta, henkimaailmassa olevilta sieluilta, enkeleiltä, henkioppailta, eläviltä ihmisiltä, kaikkialta ympäriltämme. Välillämme toimii suora vuorovaikutus, vaikka emme sitä huomioisi. Merkki on hengen maailman ilmentymä aineellisessa muodossa. Vaikka et uskoisikaan Hengen maailmaan, saat silti merkkejä, me kaikki saamme. Olemme saaneet niitä koko elämämme ajan, mutta emme ehkä ole ymmärtäneet niitä, emmekä tunnistaneet niitä. Vaatii hereillä oloa ja harjoittelua alkaa seuraamaan niitä tietoisesti.

Kuka on sanonut, että meidän pitää elää jatkuvasti huolissamme erilaisista arkipäivän asioista? Voimme kysyä apua usein ja pieniinkin pulmiin ja ottaa vastaukset vastaan. Henki lähettää meille tietoa päivän jokaisena hetkenä. Merkkien lähettäminen on pieni tehtävä. Merkkejä tulee pyytämättäkin. Varoitusmerkit on ehkä helpoin huomata. Niiden tarkoitus on saada meidät huomaamaan, mitä ympärillämme tapahtuu. Jos auton ylinopeudesta tulee huomautus tai kaksikin, seuraavalla kerralla voi edessä olla hirvi tai toinen auto, ellemme suhtaudu vakavasti asiaan. Tässä kohtaa on parasta päättää olla vastedes varovaisempi. Varoitukset eivät ole silti mitään lopullisen tuhon ennustuksia.
Odottamattomat merkit voivat kertoa siitä, että apua on tulossa, vaikka emme ole pyytäneet sitä. Jos pyydät merkkiä johonkin asiaan ja sitä ei tule, se voi merkitä ei-vastausta.

Termi synkronismi tarkoittaa samanaikaisia tapahtumia, jotka tulevat elämäämme tietyssä järjestyksessä ja vaikuttavat ennalta suunnitelluilta. Lopputulos on yleensä onnekas ja niillä on voimakas vaikutus elämäämme. Ne eivät tule umpimähkäisesti. Maailmankaikkeus ei toimi sattumanvaraisesti, se ei ole rakenteeltaan sellainen. Moni ei tiedä, että voimme hallita näiden tapahtumien ilmentymistä elämässämme. Pelkästään tahtomme pystyy synnyttämään sellaista energiaa. Vahva päättäväisyys ja keskittynyt ajatus lähettää maailmankaikkeuteen hiljaisen viestin, joka toimii tapahtumien liikkeellepanijana. Kaikki ajatustyö synnyttää energiaa näkymättömällä tasolla ja energia tiivistyy siellä. Energia ei koskaan katoa, sen täytyy olla olemassa jossakin. Näin pyrkimyksesi ilmenee fyysiselle tasolle.

Me kaikki voimme saada yhteyden maailmankaikkeuden tietopankkiin. Yhteydenpito on opeteltavissa oleva taito. Jos olet pyytänyt merkiksi ruusun tai perhosen, ehkä vielä tietyn aikarajan sisällä, ei tulkintavaikeuksia tule. Toisinaan saamasi merkit voivat olla vaikeaselkoisia ja vaatia päättelykykyä. Päivittäisen yhteyden ylläpidon näkymättömään energiaan voi kehittää yhtä automaattiseksi kuin aamuisen naamanpesun. Vuorovaikutuksen antama hyöty ylittää moninkertaisesti sen vaatimat ponnistelut. Palaute tulee voimakkaana rauhan ja tyyneyden tunteena. Jos tunnemme olomme levottomaksi, emme ole avoimia vuorovaikutukselle. Pysyvä yhteys tarvitsee toimiakseen luottamusta, tarkkaavaisuutta ja kärsivällisyyttä. Palaute on matkalle luoksemme.

Adrian Calabrese: Pyhät merkit.

Mainokset