Arkisto | elokuu, 2014

Mielikuvituksen voimakkuus

31 Elo

Kaikki mikä on nyt olemassa oli kerran kuvittelua. Kaiken minkä haluat olevan olemassa tulevaisuudessa, on kuviteltava nyt. Mielikuvituksen käyttö edellyttää kuitenkin keskittyneempää toimintaa kuin muutaman satunnaisen toivorikkaan ajatuksen kuvitteleminen silloin tällöin. Kiinnitä huomiota siihen, mitä itse ajattelet. Kiinnitä huomiota siihen, miten ihmiset puhuvat. Mielikuvituksen väärinkäyttäminen on yleistä. Älä päästä mielikuvitukseesi asioita, joiden et halua toteutuvan. Voit uudistaa mielikuvituksesi kokonaan.

Laajenna mielikuvitustasi tavanomaista minäkäsitystä suuremmaksi. Käy säännöllisesti läpi mielikuvituksessasi olevat ajatukset. Sieltä voi löytyä hyvää tarkoittavien ihmisten ehdotuksia, aina lapsuudesta tähän päivään saakka. Jos olet haaveilija, siinä ei ole mitään vikaa, vaikka toiset niin uskottelevatkin sinulle. Anna mielikuvituksesi olla avoin kaikelle, eikä mihinkään kiinnittynyt. Kun olemme valinneet tavallisen elämisentason, on houkuttelevaa pysytellä siinä, sen sijaan että valitsisimme sen, minkä aiomme manifestoida itsellemme. Kaikki se mitä olet uskonut itsestäsi, on tuonut sinut siihen missä olet nyt. On mahdollista nousta aivan uudelle tasolle muuttamalla ajatuksensa itsestään. ”Olen jo mielessäni siellä, missä aion olla.” Korkein voima sanoo, ”minä olen” eikä ”minusta tulee”.

Albert Einstein sanoi:”Logiikan avulla pääsemme pisteestä A pisteeseen B. Mielikuvituksen avulla pääsemme kaikkialle.” Kohtalon kanssa tekemäsi yhteistyö muuttaa rajoittuneita käsityksiäsi siitä kuka olet ja millaiseksi voit tulla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä.

Wayne W. Dyer: Toiveista totta.

Mainokset

Äidin kautta parantaminen

15 Elo

Äidit ovat kautta aikojen pyytäneet apua lapsilleen kaikenlaisiin vaikeuksiin; sairauksiin, käytöshäiriöihin, kouluongelmiin, mielenterveysongelmiin. Jos äiti on kaukana, parantaja ja taiteilija Katrina Berg antaa hoidon kaukoparannuksena, jos äiti on lähellä, hän pyytää äidin luokseen. Jo nelivuotiaillekin lapsille annetaan mielialalääkitystä, lasten häiriöt ovat yleisiä. Uuden ajan lasten on vaikea sopeutua raskaaseen energiaamme. Kuluttajakäyttäytymisemme, sosiaaliset tottumuksemme ja ravintomme toimivat ärsykkeinä ja aiheuttavat lasten ylireagointia. Lisäksi he voivat nähdä asioita, joita me emme näe. Pintapuolisuutemme ja valheellisuutemme voi loukata heitä syvästi. Lasta voisi verrata imupaperiin tai sieneen, hän reagoi kaikkeen, varsinkin ympäristönsä pahoinvointiin. Lasten kestokyky ylittyy, he ovat jatkuvassa jännitystilassa. Voi kysyä pitäisikö heidän ylipäätään sopeutua nykyiseen yhteiskuntaan, joka ostaa ja myy tappamista viihteeksi?

Kaukohoitona tapahtuvaan hoitoon tarvitaan jonkun aikuisen jonkunasteinen sitouminen ja vastaanottaminen. Tarkkaa ajankohtaa parantaja ei usein kerro, ettei vastaanottajan ajatusenergia sekoittaisi hoitoa. Parantava energia ei vaadi tiettyä aikaa eikä paikkaa. Se läpäisee kaikki esteet materian maailmassa. Se haluaa yhdistää hoidettavan siihen energian taajuuteen, joka uinuu meissä kaikissa, mutta johon me emme osaa ottaa yhteyttä. Sielutasolla se etsii ratkaisumallia, joka resonoi ja välittää parantavaa informaatiota eteenpäin.

Äidin kautta hoitaminen toimii hyvin lasten tai käytöshäiriöisten teinien kohdalla; nämä eivät joudu silloin tilanteeseen, jota he eivät pysty käsittelemään. Heidän ei edes tarvitse tietää, että heitä hoidetaan. Hoito voi tapahtua joko kontaktihoitona tai kaukohoitona. Äiti voi hoitotilanteessa ajatella pitävänsä lasta sylissään, siitä syntyy kontaktipinta, samoin kuin äänen tai valokuvan perusteellakin. Tällöin hoitaja voi tarkastella hoidettavaa lasta kuin hän olisi läsnä. Äidin fyysinen läsnäolo on tilanteessa suureksi avuksi, koska hoitaja voi silloin tehdä tarkentavia kysymyksiä. Näitä energiahoitoja käytetään hyvin vaikeisiin tapauksiin, usein viimeisenä keinona, kun kaikki lääketieteen mahdollisuudet on kokeiltu. Vaikeisiin pelkotiloihin ja ahdistukseen, viiltelyyn saattaa apu tulla aivan hetkessä, tai parin hoitokerran jälkeen. Hoidon vaikutus tuntuu rentouden tunteena, hyvän olon tai onnellisuuden tunteena, joka voi jo kerrasta jäädä pysyväksi. Toisinaan tarvitaan myöhemmin vahvistavia hoitokertoja.

Katrina Berg: Sielu matkalla vapauteen.